(05 07 2017) Hội nhập : Rào cản kỹ thuật khi hội nhập

Sau hơn 20 năm kể từ khi bình thường hóa quan hệ thương mại Việt Mỹ đã có sự phát triển mạnh mẽ. Mỹ hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam kim ngạch hai chiều đã tăng 187 lần tăng trưởng liên tục với mức 20% trong những năm gần đây. Đạt khoảng 53 tỉ đô la Mỹ trong năm 2016, Việt Nam tiếp tục xuất siêu gần 31 tỉ đo la Mỹ.

Tìm kiếm

Tìm kiếm