A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị lần thứ 8 Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam thảo luận về công tác nhân sự

Tại hội nghị, 100% các cụ, các vị, các đồng chí có mặt đã thống nhất bằng hình thức giơ tay biểu quyết giới thiệu đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 -2024.

 Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị

Sáng 12/4, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ tám (Khóa IX) nhằm thảo luận, cho ý kiến vào tờ trình bổ sung, thay nhân sự tham gia Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX để trình Hội nghị lần thứ tư Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX theo Điều lệ Mặt trận.

Các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó tịch Thường trực Quốc hội, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam… tham dự Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Chủ tịch Uỷ bạn Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Bộ Chính trị đã có ý kiến về công tác nhân sự và tại kỳ họp lần thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã bầu, kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước.

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về nhân sự giới thiệu để hiệp thương cử Chủ tịch Uỷ bạn Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có Tờ trình xin ý kiến các cụ, các vị, các đồng chí về việc bổ sung, thay nhân sự tham gia Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Chủ tịch Uỷ bạn Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị các cụ, các vị, các đồng chí cho ý kiến, thảo luận, thông qua Tờ trình, Nghị quyết Hội nghị để Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục trình xin ý kiến tại Hội nghị lần thứ tư Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX theo Điều lệ Mặt trận.

Theo sự phân công của Đảng, được sự tín nhiệm của Quốc hội, hiện nay đồng chí Trần Thanh Mẫn đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội; đồng chí Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Tại Hội nghị, sau khi đồng chí Hà Ban, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về công tác nhân sự, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đã trình bày Tờ trình của Ban Thường trực về việc hiệp thương cử nhân sự tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và Tờ trình về việc hiệp thương cử bổ sung, thay thế nhân sự tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tờ trình nêu rõ, căn cứ thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về việc giới thiệu đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc để Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Căn cứ Quyết định số 38-QĐNS/TW ngày 31/3/2021 của Bộ Chính trị về chỉ định đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc giữ chức Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Thực hiện Điều lệ MTTQ Việt Nam, Đoàn Chủ tịch trân trọng báo cáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc hiệp thương cử đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 thay đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, chuyển công tác khác.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cũng trình bày Tờ trình bổ sung, thay thế Ủy viên Ủy ban, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Theo đó, Hội nghị cho ý kiến để hiệp thương cử bổ sung 9 vị là đại diện các Tổ chức thành viên và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh tham gia Ủy ban Trung ương; cử bổ sung 2 vị là đại diện tổ chức thành viên tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

 Các đại biểu biểu quyết tại Hội nghị

9 vị được đề nghị bổ sung tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Đảng Bùi Thị Minh Hoài; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam  Phan Xuân Dũng (2 đồng chí được Bộ Chính trị giới thiệu tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024); Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam Đậu Xuân Cảnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi Võ Thành An; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình Nguyễn Văn Giang; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Trần Văn Hiện; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng Lương Tuấn Hùng; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên Quách Thị Hương; Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường Đại học và Cao đẳng Việt Nam Trình Quang Phú.

2 nhân sự được đề nghị bổ sung tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là: bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Đảng; ông Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Tại hội nghị, 100% các cụ, các vị, các đồng chí có mặt đã thống nhất bằng hình thức giơ tay biểu quyết giới thiệu đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam  tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 -2024; bổ sung 8 vị tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 (riêng trường hợp ông Trình Quang Phú, Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường Đại học và Cao đẳng Việt Nam chưa được đồng ý, để lại xem xét sau) và bổ sung 2 vị tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến bày tỏ băn khoăn khi nhân sự Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chưa được chuẩn bị kịp thời để thay đồng chí Hầu A Lềnh đã chuyển công tác khác. Do đó, các ý kiến đề nghị đồng chí Hầu A Lềnh chưa “rút” khỏi chức này cho đến khi có nhân sự thay thế./.

Thu Hà

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tìm kiếm

Tìm kiếm