A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Vĩnh Long đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, pháp luật về thuế

Triển khai kế hoạch tuyên truyền năm 2021, các đơn vị liên quan sẽ tiếp tục tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thuế, đặc biệt là những nội dung mới được sửa đổi, bổ sung hoàn thiện ở các luật thuế hiện hành.

Đó là nội dung chủ đạo tại Hội nghị công tác phối hợp tuyên truyền chính sách, pháp luật về thuế giai đoạn 2016 - 2020 và triển khai kế hoạch tuyên truyền năm 2021 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long phối hợp tổ chức, diễn ra chiều 13/4, tại TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Đại diện tổ chức, cá nhân nhận bằng khen vì đã có những thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.  

Đánh giá công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về thuế giai đoạn 2016 - 2020 cho thấy các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh đã quan tâm, tạo điều kiện để công tác tuyên truyền đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả. Ban Tuyên giáo các cấp đã tích cực phối hợp với các ngành, tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt có sự phối hợp chặt chẽ với ngành Thuế nhằm tham mưu kịp thời cho cấp uỷ, chính quyền địa phương trong việc chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, triển khai và tổ chức thực hiện việc tuyên truyền chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020. Công tác phối hợp tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng chặt chẽ, đạt hiệu quả cao. Thông qua công tác phối hợp tuyên truyền giữa ngành Thuế với các cơ quan thông tin tuyên truyền đã tạo cơ sở pháp lý và tăng cường trách nhiệm giúp cho các chính sách, pháp luật về thuế sớm được tuyên truyền sâu, rộng, kịp thời với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với tình hình thực tế, nội dung đa dạng...

5 năm qua, toàn tỉnh đã tổ chức triển khai quán triệt gắn với tuyên truyền chính sách, pháp luật về thuế được 28.433 cuộc, với 885.370 lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân tham dự; ấn phẩm báo chí, truyền thông đa dạng nhiều thể loại như báo điện tử, báo in, truyền hình, phát thanh ... với hàng nghìn tin, bài, hàng nghìn giờ nhằm tuyên truyền các chính sách, pháp luật thuế được sửa đổi, bổ sung, vận động người nộp thuế thực hiện tốt nghĩa vụ thuế. Song song đó, ngành Thuế cũng đã chủ động thực hiện công tác tuyên truyền thông qua người nộp thuế được 88 cuộc với 9.274 người nộp thuế tham dự. Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử ngành Thuế được 1.130 tin, bài, tiểu phẩm, phóng sự, văn bản và cung cấp hơn 119.536 ấn phẩm, tờ rơi tuyên truyền về thuế đến các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân trong toàn tỉnh.

 Triển khai kế hoạch phối hợp tuyên truyền năm 2021, hội nghị thống nhất nhận định việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật về thuế là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng nòng cốt là các cơ quan của Đảng, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành liên quan, các cơ quan thông tin đại chúng cùng phối hợp với cơ quan thuế. Từ đó, cần tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thuế, đặc biệt là những nội dung mới được sửa đổi, bổ sung hoàn thiện ở các luật thuế hiện hành./.

 
Tin, ảnh: Phạm Quang Chiến

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tìm kiếm

Tìm kiếm