A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kinh nghiệm thu hút đầu tư dầu khí của Ấn Độ: cải cách, áp dụng nhiều chế độ đầu tư khác nhau (Kỳ II)

Chính phủ Ấn Độ, theo thời gian khác nhau đã áp dụng các chế độ cấp phép khác nhau nhằm tăng cường khai thác nguồn hydrocarbon trong nước. Về nguyên tắc chung, một diện tích được trao theo chế độ cấp phép tiếp tục được quy định theo chế độ đó và bất kỳ chế độ sửa đổi nào sau đó đều được áp dụng cho các diện tích được trao theo chế độ đó. Do đó, hiện tại, các lô khác nhau chịu sự điều chỉnh của các chế độ cấp phép khác nhau tùy thuộc vào thời điểm cấp phép. Cho đến nay Ấn Độ đang thực hiện bốn loại hình pháp lý cấp phép thăm dò khai thác dầu khí, hiện vẫn đang được áp dụng.

Kinh nghiệm thu hút đầu tư dầu khí của Ấn Độ: cải cách, áp dụng nhiều chế độ đầu tư khác nhau (Kỳ II)

Ảnh: ONGC.

Chế độ HELP – áp dụng đối với các lô được trao sau năm 2016

Để thu hút hơn nữa sự tham gia của tư nhân và đầu tư nước ngoài, vào năm 2016, chính phủ Ấn Độ đã ban hành chính sách cấp phép và thăm dò hydrocacbon HELP.

Các tính năng chính của HELP bao gồm:

- Cấp phép thống nhất cho việc thăm dò và khai thác tất cả các dạng hydrocacbon bao gồm hydrocacbon không thông thường như khí đá phiến sét, mêtan ở tầng than, khí chặt, khí hydrat, v.v.

- Chính sách cấp phép diện tích mở (OALP) theo đó các nhà thầu tiềm năng có quyền lựa chọn để khắc các khối thăm dò.

- Mô hình chia sẻ doanh thu.

- Tự do tiếp thị và định giá đối với dầu thô và khí đốt tự nhiên được sản xuất.

- Thuế suất thuế tài nguyên giảm

- Và quyền thăm dò trên toàn bộ diện tích được giữ lại trong suốt thời hạn hợp đồng.

Vào tháng 2 năm 2019, chính phủ đã phê duyệt “khung chính sách về cải cách thăm dò và khai thác dầu khí”. Chính sách tập trung vào thăm dò và nhấn mạnh sự chuyển đổi từ tối đa hóa doanh thu sang tối đa hóa khai thác.

Một số cải cách chính bao gồm:

Đối với các bể dầu khí loại I (đang khai thác): tăng tỷ trọng của chương trình làm việc tối thiểu và giảm tỷ trọng chia sẻ doanh thu để đánh giá hồ sơ dự thầu, mức trần 50% trên chia sẻ doanh thu tại điểm doanh thu cao hơn và giảm thời gian đối với hoàn thành chương trình công việc tối thiểu;

Đối với các bể dầu khí loại II và III (có tài nguyên và tiềm năng): việc trao các khối thăm dò chỉ dựa trên chương trình làm việc và không chia sẻ sản lượng và doanh thu (trừ trường hợp thu được lợi nhuận từ gió);

Miễn thuế tài nguyên nếu bắt đầu khai thác trong vòng bốn năm đối với lô trên bờ và vùng nước nông, và trong vòng năm năm đối với lô nước sâu và nước cực sâu;

Thành lập một ủy ban gồm những chuyên gia xuất sắc bên ngoài để giải quyết tranh chấp. Các bên theo hợp đồng hiện tại cũng có thể chọn đưa các tranh chấp và khác biệt lên ủy ban với điều kiện các bên đồng ý bằng văn bản và đồng ý không triệu tập trọng tài theo hợp đồng áp dụng của chính phủ chủ nhà.

Cho đến nay, Ấn Độ đã hoàn thành năm vòng thầu OALP theo chế độ HELP, trong đó 105 lô đã được trao. Ngoài ra, hai vòng đấu thầu đã được hoàn thành cho các mỏ nhỏ đã có phát hiện (DSF) theo chế độ HELP trong đó các hồ sơ dự thầu đã được nhận cho 58 lô hợp đồng và 54 hợp đồng chia sẻ doanh thu (RSC) đã được ký kết.

Ngoài những điều trên, Chính phủ Ấn Độ cũng xây dựng chính sách khai thác cận biên vào năm 2015 với mục tiêu đưa các mỏ dầu và khí cận biên của các công ty dầu khí quốc gia đi vào sản xuất sớm nhất.

Một thay đổi đáng kể đã được chính phủ Ấn Độ đưa ra gần đây là việc thống nhất chế độ cấp phép áp dụng cho các nguồn tài nguyên truyền thống và phi truyền thống. Trước khi có chế độ HELP, theo chế độ NELP, các nhà thầu chỉ có thể thăm dò và khai thác các nguồn tài nguyên truyền thống (tức là dầu thô, condensate và khí tự nhiên) chứ không phải khí mê-tan ở tầng than (CBM) hoặc đá phiến. Đối với các nguồn tài nguyên khác thường, chính phủ Ấn Độ đã xây dựng các chính sách riêng biệt như chính sách CBM (1997) và chính sách ngày 14 tháng 10 năm 2013 cấp phép thăm dò và khai thác khí đá phiến và dầu cho các công ty dầu khí quốc gia, đối với các khối được trao cho các công ty này theo đề cử. Theo HELP, các nhà thầu sẽ có thể khám phá và sản xuất các nguồn tài nguyên độc đáo theo một giấy phép duy nhất cho khối. Hơn nữa, chính phủ Ấn Độ vào tháng 8 năm 2018 đã phê duyệt chính sách thăm dò các hydrocacbon độc đáo, chính sách cho phép thăm dò và khai thác các hydrocacbon độc đáo như dầu khí đá phiến và CBM theo các PSC hiện có, hợp đồng CBM và các lĩnh vực đề cử.

Bất chấp những nỗ lực nói trên của chính phủ Ấn Độ, mức khai thác của Ấn Độ ở trong nước vẫn thấp và không thu hút được đầu tư từ các nhà đầu tư nước ngoài là một số vấn đề chính đang gây khó khăn cho ngành dầu khí của Ấn Độ.

Mai Hồ


Tác giả: Chế độ HELP – áp dụng đối với các lô được trao sau năm 2016
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tìm kiếm

Tìm kiếm