A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Nhiều đề án có tầm chiến lược về kinh tế- xã hội được hoàn thành

Đó là nhận định của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng về những công việc mà Ban Kinh tế Trung ương đã thực hiện trong năm 2018, tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban Kinh tế Trung ương diễn ra chiều 9/1/2018.  

Năm 2018 hoạt động của Ban Kinh tế Trung ương đã có những đóng góp tích cực vào các quyết sách, chỉ đạo điều hành của Bộ Chính trị, Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương về kinh tế- xã hội với việc hoàn thành một khối lượng lớn đề án ở tầm chiến lược đối với phát triển kinh tế- xã hội của đất nước trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đẩy mạnh nghiên cứu, đánh giá tình hình kinh tế quốc tế và hội nhập quốc tế; tổ chức các diễn đàn, hội nghị, hội thảo liên quan đến các lĩnh vực kinh tế trọng yếu của đất nước.

Thông tin tại Hội nghị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cho biết: Năm 2018 Ban đã triển khai 7 Đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, có 129 lượt phối hợp thẩm định và tham gia ý kiến chuyên môn về các đề án, dự án, văn bản quy phạm pháp luật quan trọng. Ban Kinh tế Trung ương cũng đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 24 diễn đàn, hội nghị, hội thảo quy mô trong nước và quốc tế nhằm trao đổi các xu hướng phát triển kinh tế, xã hội…

nhieu de an co tam chien luoc ve kinh te xa hoi duoc hoan thanh

Một trong kết quả đáng chú ý của Ban Kinh tế Trung ương là đã chủ trì tổ chức thành công 4 diễn đàn, hội nghị lớn tầm quốc gia và quốc tế được xã hội quan tâm và đánh giá cao, gồm: Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2018 với chủ đề “Những nút thắt và động lực cho tăng trưởng nhanh và bền vững”; Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về Công nghiệp 4.0; Hội thảo và triển lãm quốc tế về Smart IoT Việt Nam 2018 và Hội nghị trực tuyến toàn quốc và Triển lãm quốc gia tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Nếu như trong những năm đầu mới tái lập, Ban chưa chính thức chủ trì Đề án để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thứ ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận thì từ năm 2016 đến nay, Ban đã được giao chủ trì 16 đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị; 3 báo cáo trình Ban Bí thứ; tham gia phối hợp xây dựng 4 đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, 1 đề án trình Ban Bí thư.

Năm 2018, công tác nghiên cứu kinh tế quốc tế và hội nhập quốc tế cũng được Ban Kinh tế trung ương phát triển mạnh mẽ, có hiệu quả. Các chương trình hợp tác quốc tế giúp Ban kịp thời tiếp cận các kiến thức mới, cập nhật tình hình diễn biến phát triển của thế giới để tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư về những chủ trương, định hướng phát triển kinh tế, xã hội của đất nước phù hợp với thời đại cũng như thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và các nước.

nhieu de an co tam chien luoc ve kinh te xa hoi duoc hoan thanh
Ông Trần Quốc Vượng đánh giá: Ban Kinh tế Trung ương đã hoàn thành tốt một số đề án có tầm chiến lược về kinh tế- xã hội

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đánh giá: Ban Kinh tế Trung ương đã hoàn thành tốt một số đề án có tầm chiến lược về kinh tế- xã hội, điển hình như Nghị quyết về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; phối hợp tốt trong công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất và thẩm định, tổ chức được nhiều diễn đàn, hội thảo và triển lãm có quy mô lớn, phục vụ cho việc hoạch định các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Nhiều vấn đề lớn, khó và phức tạp cũng đang được Ban Kinh tế Trung ương nghiên cứu như chính sách đất đai, các chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, chiến lược phát triển năng lượng quốc gia…

Thường trực Ban Bí Thư Trần Quốc Vượng cũng đề nghị Ban Kinh tế Trung ương cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng công tác thẩm định; quan tâm và làm tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng về phát triển kinh tế để đưa các Nghị quyết của Đảng nhanh đi vào cuộc sống.

Được biết, năm 2019, một trong các nhiệm vụ trọng tâm sẽ được Ban triển khai là tham mưu, giúp Bộ Chính trị sơ kết, tổng kết một số chủ trương, chính sách của Đảng về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050; phát triển một số vùng kinh tế và địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII; Chủ động nghiên cứu các nội dung liên quan đến lĩnh vực kinh tế- xã hội theo chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để phục vụ công tác thẩm định, tham gia ý kiến theo yêu cầu.

Ban Kinh tế Trung ương cũng đề xuất tổ chức định kỳ hàng năm “Hội nghị công tác kinh tế trung ương của Đảng” để có thể triển khai nhanh chóng, kịp thời các chủ trương, định hướng lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội của Đảng. Đặc biệt, đề xuất về chủ trương cho phép một số tỉnh ủy, thành ủy đáp ứng các tiêu chí và điều kiện tiến hành nghiên cứu, xây dựng Đề án tái lập Ban Kinh tế tại một số địa phương có chọn lọc.


Tác giả: Thùy Linh
Nguồn: baocongthuong.com.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tìm kiếm

Tìm kiếm